Levenstestament

beslissen als u nog wilsbekwaam bent

Waarom een levenstestament?

Een levenstestament is zonder meer heel belangrijk om te regelen. Dit geldt des temeer als u een eigen woning of eigen vermogen heeft. Veel mensen realiseren zich niet dat als een van de partners niet meer wilsbekwaam is door een ziekte of een ongeval bijvoorbeeld een gezamenlijke woning niet verkocht kan worden zonder gerechtelijke procedures. Veel mensen denken dat een partner of kind of een andere persoon automatisch bevoegd is om als vertegenwoordiger op te treden als men dit zelf niet meer kan. Dit is niet zo, ook niet als u een langstlevenden testament heeft of als u getrouwd bent. Zonder levenstestament kan het bijvoorbeeld ook moeilijk zijn om bankzaken voor de niet wilsbekwame persoon te regelen, omdat banken meestal eisen dat een volmacht voor het verrichten van bancaire overschrijvingen notarieel moet zijn vastgelegd in een levenstestament. Als er geen notarieel levenstestament is, dan moet de rechter beslissen wie namens die persoon mag handelen. 


Hoe werkt een levenstestament?


U benoemt zelf uw gevolmachtigde/vertrouwenspersoon, hierdoor weet u zeker dat uw volmacht niet terechtkomt bij personen die u niet wenst of vertrouwt. U bepaalt ook zelf het moment waarop de volmacht moet ingaan: direct bij ondertekening of pas na een verklaring van een arts over de wilsonbekwaamheid. Ook bepaalt u zelf welke handelingen uw gevolmachtigde(n) mogen uitvoeren. Groot voordeel is dat uw gevolmachtigde(n) direct kunnen handelen, zodat moeilijke en tijdrovende situaties voorkomen kunnen worden. Met een levenstestament bespaart u uzelf en uw naasten dus tijd, geld en moeite. Bovendien is uw levenstestament van belang voor iedereen die u lief heeft: uw partner, kinderen en andere familie, alsmede uw zakelijke partner en zorgverleners. Het is fijn voor hen om te weten wat uw wensen zijn en daar invulling aan te kunnen geven.

Wie geeft u het vertrouwen?

Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt uw partner of één van uw kinderen aanwijzen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u dus zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft in uw levenstestamant te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen

Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden aan de door u benoemde toezichthouder.

Wijziging levenstestament

Een levenstestament kunt u in een later stadium altijd wijzigen. U moet op dat moment nog wel in staat zijn om jouw wil te bepalen.

Voorbeeld taken gevolmachtigde(n)

De taken die een gevolmachtigde vervult kunt u dus zelf benoemen in uw levenstestament Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken
 • Toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen
 • Instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
 • Schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden
 • Benoeming bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt
 • Het regelen van de dagelijkse leiding van uw eventuele onderneming en de belangrijkste beleidslijnen
 • De meubelstukken die u wilt meenemen als u bijvoorbeeld vanwege dementie naar een verpleeghuis moet verhuizen. Plus wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
 • Praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; met eventueel de benodigde inlogcodes en wachtwoorden
 • Specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen
 • Praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier
 • Het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

Wat kunt u van ons verwachten?

Deskundig en betrouwbaar advies over alles wat bij een levenstestament komt kijken. We kijken eerst naar uw situatie en uw wensen. Op basis van deze inventarisatie bekijken wij samen met u welke invulling van het levenstestament het beste bij u past. U kunt bij ons rekenen op deskundig advies dat verder gaat dan alleen het opstellen van uw levenstestament. 

Interesse?

Maak een vrijblijvende afspraak bij één van onze vestigingen: