Schenken & een familiehypotheek

motieven en vormen van schenken

Hoe zit het met schenken bij een familiehypotheek?

Voor het doen van een schenking kunnen verschillende motieven een rol spelen. Zo kan een goed schenkingsplan helpen om de belastingheffing over het overhevelen van vermogen te verlagen. Of een kind kan een steuntje in de rug gebruiken. En ook kan het fijn zijn om al tijdens het leven uw kinderen mee te laten genieten van het vermogen dat is opgebouwd. Belangrijk is wel dat het goed geregeld wordt.

Schenkingen kunnen in vele vormen gedaan worden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een schenking in geld, bijvoorbeeld voor de aankoop van een woning
 • Een zogenoemde schenking op papier. Dit is een goede optie als er wel vermogen is dat bijvoorbeeld vastzit in een woning
 • Een renteloze lening. De schenking is dan de rente die zakelijk gezien verschuldigd zou zijn
 • Overdracht van een woning tegen een lagere prijs
 • Opa’s en oma’s die willen sparen voor de studie van de kleinkinderen

Belastingdienst speelt een rol

Ook bij schenkingen speelt de belastingdienst een rol. Schenkingen zijn namelijk belast met schenkbelasting. Er gelden wel bepaalde vrijstellingen. U betaalt dan schenkbelasting als de schenking meer bedraagt dan de vrijstelling. U kunt hier een compleet overzicht van de tarieven en vrijstellingen downloaden. Voor de berekening van de verschuldigde schenkbelasting kunt u gebruik maken van de rekenhulp van de belastingdienst.

Schenken of lenen?

Bij het opzetten van een familiehypotheek wordt meegenomen in hoeverre het te verstrekken geld (deels) wordt geschonken of geleend. Dat wordt beoordeeld aan de hand van de wensen van de verstrekker en zijn/haar financiële mogelijkheden, de positie van overige familieleden en het eventueel kunnen benutten van schenkingsvrijstellingen. Door alles goed in beeld te brengen, kunt u een weloverwogen keuze maken tussen schenken of lenen.

Vragenstukken die meespelen bij het overwegen van een schenking

Hou rekening met uw financiële situatie

Het doen van een schenking kan een fijn gevoel geven. Dat gevoel moet er in de toekomst ook blijven als uzelf vermogen nodig heeft om van te leven. Of om onverwachte tegenslagen op te vangen.

Voor een schenking op papier gelden voorwaarden, zoals jaarlijks 6% rente betalen over het geschonken bedrag. En die financiële ruimte moet u wel hebben.

Het in kaart brengen van uw financiële positie naar de toekomst toe kan een goede ondersteuning zijn om met een gerust hart te schenken. Daarnaast is het mogelijk te bepalen dat u de schenking in de toekomst terug kan draaien.

Dit vraagt wel discipline van de ontvanger: die mag de schenking niet zelf besteden. Bespreek dat met de ontvanger.

Hou rekening met de financiële situatie van de ontvanger

Loopt de ontvanger van de schenking niet tegen onverwachte financiële gevolgen aan? Denk aan het verlies van toeslagen. Of de invloed op een bijstandsuitkering. Zeer recentelijk was er een dame in het nieuws die een deel van haar bijstandsuitkering met boete moest terugbetalen omdat zij wekelijks boodschappen van haar moeder had ontvangen. Hou hier dus rekening mee!

Hou oog voor de familieverhoudingen

Een schenking aan één van uw kinderen moet niet gaan leiden tot scheve gezichten binnen de familie. Wees open en bespreek het met alle betrokkenen. En beoordeel hoe uiteindelijk alle kinderen in de toekomst hetzelfde bedrag van u gaan ontvangen.

Wat is de positie van de partner van de ontvanger

Mag de partner van de ontvanger van de schenking meeprofiteren van de schenking? En wilt u dat nog als deze relatie in de toekomst tot een eind komt? Afhankelijk van uw antwoord hierop moet dit wel of niet middels een zogenoemde uitsluitingsclausule worden vastgelegd. U kunt daarin nog een onderscheid maken tussen als de relatie eindigt door een scheiding of door overlijden.

Hiermee stopt het echter niet. Als de partner buiten spel moet blijven, is het voor de ontvanger van de schenking wel zaak om de schenking apart te houden van het overige vermogen. Als de schenking bijvoorbeeld vermengd wordt met overige spaarsaldi kan de problematiek bij de beëindiging van de relatie zeer complex worden, zeker als er in de tussentijd heel wat jaren voorbij zijn gegaan.

Doe de schenking samen met uw (ex-)partner

Schenkingen van partners worden door de belastingdienst als één schenking gezien. Belangrijk is dus om schenkingen met uw partner af te stemmen als u binnen de schenkingsvrijstelling wenst te blijven. Dat geldt ook als u gescheiden bent.

Voldoe ik aan de fiscale voorwaarden voor de schenking of de vrijstelling?

Aan een schenking of een vrijstelling kunnen door de belastingdienst bepaalde voorwaarden zijn verbonden. Beoordeel altijd of u aan de specifieke voorwaarden voor de door u beoogde schenking en vrijstelling voldoet.

Wat kunt u van ons verwachten?

Deskundig en betrouwbaar advies over alles wat bij een familiehypotheek komt kijken. We bekijken niet alleen of een familiehypotheek in uw situatie mogelijk is, maar ook naar de langere termijn. Zowel voor de verstrekker als voor de ontvanger. U kunt bij ons rekenen op deskundig advies dat verder gaat dan alleen de mogelijke opties voor een familiehypotheek. In ons advies nemen wij juist ook de juridische en de fiscale aspecten mee, net als de zakelijke vastlegging van de afspraken. Dit kunt u van ons verwachten:

 • Heldere uitleg over de verschillende opties en de voor- & nadelen
 • Advies over de Juridische en fiscale aspecten van een familielening
 • In kaart brengen van de risico's, zoals de financiële gevolgen bij ziekte, overlijden en werkloosheid
 • Transparante afstemming met uw eventuele overige kinderen
 •  Gehele afhandeling en vastleggen van de afspraken van de familiehypotheek
 •  Ook het eventueel opstellen van een levenstestament

Niet iedere situatie is hetzelfde: verschillende mensen betekent verschillende wensen. Daarom kijken wij eerst naar uw situatie en naar uw wensen. Op basis van deze inventarisatie bekijken wij samen met u welke aanpak het beste bij u past: van een eenvoudig advies tot een compleet pakket. Zo kunnen wij u onder meer ook helpen met uw testament en met financiële planning voor de ontvanger of de verstrekker om financiële risico's af te dekken. Wij bieden hier diverse pakketten voor, passend bij uw situatie en uw wensen.

Interesse?

Maak een vrijblijvende afspraak bij één van onze vestigingen: